Şişli Apartmanları Rotası

Apartmanlar Rotası, gezginlere, Şişli’nin kültürel gelişiminde önemli rolü olan apartmanları ve mimari üslupları izleme imkânı veriyor.

Şişli, İstanbul şehrindeki müstakil yapılardan yüksek apartmanlara geçişin yaşandığı ilk bölgeler arasında yer almaktadır. Apartmanlar, bölge kimliğinin oluşmasında önemli etkiye sahiptir. İstanbul’un fethinden 19. yy.a gelindiğinde, Tanzimat Fermanı ile İstanbul’da yeni bir dönem başlamıştır. 1870’li yıllarda Şişli’de, tarla ve bağların bulunduğu arazilerde konak ve köşkler yapılmaya başlanmıştır. 20. yy.da Şişli’nin çehresi değişmeye başlamış ve 1920’li yıllardan sonra bahçe içerisinde yer alan ev ve konakların yerlerini apartmanlar almaya başlamıştır. Apartman inşasının artmasıyla 1920’ler ve 1930’larda Şişli ve çevresi gözde semtler olmaya başlamıştır.