Şişli’nin Kapıları Her Zaman Açık

Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir kitabındaki İstanbul anlatımından ilhamla, “Şişli, büyük mimari eserlerinin olduğu kadar küçük köşelerin, sürpriz peyzajların” da ilçesidir. Tanpınar’dan biraz daha ilham alıp diyebiliriz ki; Şişli’ye “büyük eserler uzaktan görülen yüzünü verirler.” Fakat küçük köşeler ve sürpriz peyzajlar; Şişli’yi çizgi çizgi işleyerek, yaşanmış hayat izleriyle tamamlayan eserlerdir.

Şişli’nin başka çerçeveleri de vardır; onlar İstanbul ve Türkiye’dir.

Çünkü geçmişe dönüp bakıldığında Şişli’nin, medeniyetlerin merkezi olan şehrimizin ve ülkemizin tarihinde bir parça olduğu görülür.

Şişli’nin kuruluşu, 16. yüzyıla uzanır. Semtin ilk sakinleri o dönemde deniz fetihleri sırasında Ege ve Akdeniz’deki adalardan tutsak edilen zanaatkârlar, Rum denizciler ve Sakız Adası’ndan getirilen Ortodokslar’dır…

Renkli bir hayatın aktığı Pera’da yaşayan Cenevizliler, bugün Kurtuluş olarak bilinen bölgeye at ahırlarını kurmuşlar. Semtin adı Rumca ‘at ahırı’ anlamına gelen ‘Tatavla’ olmuş. Tanzimat Fermanı’yla Avrupa’dan gelen Latin Levantenler civara yerleşmeye başlamış. Dönemin sakinleri sadece Levantenler değil, Ermeniler, Rumlar ve Museviler olmuş.

18. ve 19. yüzyıla gelindiğinde ise Şişli askeri kışlaları, Harbiye’de inşa edilen binaları, saray çevresinin yerleştiği Nişantaşı’ndaki konaklarıyla giderek gelişir. İşte bugün her köşeden çıkan sürprizli peyzajların tarihi, o yıllara uzanır: Kiliseler, anıt mezarlarla süslü mezarlıklar, simge yapı niteliğinde camiler, tarihi okul ve hastane binaları, anıtlar ve dikilitaşlar bunlardan sadece birkaçıdır.

Mustafa Kemal ile arkadaşları, kurtuluşa ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla noktalanan büyük hikâyemize giden ilk adımı Şişli’den, bugün Atatürk Evi Müzesi olan evden atarlar.

Şişli’nin bugünkü portresinin içini bu zengin tarih doldurur. Farklı renklerini, tatlarını, kendine has dokusunu, bir arada yaşam kültürünü ilçemizde yaşanmış hayatlar vermiştir.

Bugün de Şişli hızlı, çok sesli, kalabalık ve canlı bir ilçe. İş ve finans merkezi ama aynı zamanda herkese hitap eden alternatifleriyle önemli bir alışveriş bölgesi. Ve elbette yıl boyunca aralıksız olarak kongrelerin, fuarların, konserlerin ve gösterilerin düzenlendiği İstanbul’un kültür merkezi…

Şişli, aslında bu zengin tarihe duyulan özlem ve yeniye karşı beslenen şevk arasında durur. Şişli’ye de karakterini bu ikili denge kazandırır: Eski ve yeninin birlikteliği, yerel ve uluslararası olana bakabilen vizyon, değişim içinde bir süreklilik ve unutulmaya karşı çıkan canlı bir hafıza.

Şişli Belediyesi olarak biz de bugün, kapıları her renge, sese ve hikâyeye açık olan ilçemizin, tarihi, kültürel ve sosyolojik yapısını ve karakterini “Toplumcu Belediyecilik” ilkesiyle koruyoruz. Geçmişin mirasını, zengin birikimimizi, bugün ve gelecekle buluşturacak hizmet ve projeleri hayata geçiriyoruz.

Bu web sitesi de sizlerle bu mirası paylaşabilmek amacıyla hazırlandı. Zevkle keşfetmenizi diliyoruz…

Muammer Keskin
Şişli Belediye Başkanı