Mahmut Şevket Paşa Türbesi

Koordinatlar
41.06856440, 28.98178921
ENVANTER KODU KATEGORİ MAHALLE
TR.ANT.34.35.23.007 DİNİ YAPI MERKEZ

Mahmut Şevket Paşa, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı gerçekleştirilen ve 31 Mart Vakası olarak anılan ayaklanmada, 3. Ordu Komutanı olarak ayaklanmaları bastırdığı için halk arasında ‘Hürriyet Kahramanı’ olarak tanınmıştır. Mahmut Şevket Paşa, 1913 yılında suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Abide-i Hürriyet Anıtı’nın bulunduğu alanda Mimar Kemalettin Bey tarafından Mahmut Şevket Paşa anısına bir türbe inşa edilmiştir.

Türbeye üç yönden merdivenlerle çıkılmaktadır. Kare planlı yüksek bir zeminde bulunan iki sütun ve iki ayak üzerine yerleştirilen dört sivri kemer, çift cidarlı kubbeyi taşımaktadır. Yapının arka cephesinde, yarım sekizgen planlı ek çıkması yer almaktadır. Bu çıkma yarım kubbe ile örtülüdür.

Yükseltilmiş olan zeminin altında bir mezar odası bulunmaktadır. Mahmut Şevket Paşa’ya ait sanduka, yükseltilmiş zeminin üzerindeki ana mekânda, kubbenin altında ve tam ortaya gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Sandukanın baş şahidesinin kenarları ve üzeri farklı motiflerle bezenmiştir. Sandukada bir de kitabe yer almaktadır.

Türbe, ağırlıklı olarak kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir. Sivri kemerler üzerindeki rozet ve silmelerle, Türk üçgenlerinin işlendiği kasnak bölümlerinde süslemelere yer verilmiştir. Türbenin bazı bölümleri mermer malzemeyle yapılmıştır ve bu bölümler çeşitli figürlerle süslenmiştir.

Yapı, 20. yy. başlarına tarihlenen I. Ulusal Mimarlık akımının başarılı uygulamalarından biri olarak kabul edilmektedir.

Konuma Mobilden Ulaşın