Şişli Bulgar Ortodoks Kilisesi ve Mezarlığı

Koordinatlar
41.04876957, 28.97381155
ENVANTER KODU KATEGORİ MAHALLE
TR.ANT.34.35.25.005
TR.ANT.34.35.25.006
DİNİ YAPI YAYLA

Mezarlıkta Bulgar Cemaati üyelerine ait sanat eseri niteliğinde anıt mezarlar bulunmaktadır. Anıt mezarların bir bölümü Antik Yunan tarzında heykellerden oluşmaktadır.

Bulgar Ortodoks Mezarlığı’nın içinde yer alan kilise, Aziz Dimitri Mirotoçivii Kilisesi olarak da bilinmektedir. Kilisenin giriş kapısının üzerindeki kitabeden, yapının 1921 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kilise tek neflidir ve batı yönünde bir kubbeye sahiptir. Kubbe kasnağı oldukça yüksek tutulmuş ve kasnak üzerinde basık kemerli pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Yuvarlak kemerli pencerelerinde vitraylı camlar kullanılmıştır. Cepheleri ve iç mekânı sade olan yapının apsis bölümünde çeşitli dini figürlerin betimlendiği süslemeler bulunmaktadır. Apsis bölümü cephede yarım daire formunda çıkma yapmıştır.


Konuma Mobilden Ulaşın