Title Image

Şişli Hakkında

İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan ve Avrupa Yakası’nda bulunan Şişli, doğuda Beşiktaş, kuzeyde ve batıda Kağıthane, güneyde Beyoğlu ilçeleriyle komşudur. Merkezi konumu ve geniş yelpazeye yayılan farklı özellikleri ile her İstanbullunun farklı amaçlarla da olsa mutlaka en az bir kez geldiği, geçtiği, gezdiği bir ilçedir.

Zengin kültürel mirası ile Şişli, İstanbul’un çok kültürlü, renkli, ışıltılı, lezzetli, şaşırtıcı ilçelerinden biridir. Belki de içlerinde en şaşırtıcısıdır. Tarihte azınlıkların ve İstanbul’a sığınan göçmenlerin yoğun olarak yerleştiği Şişli, şehrin diğer pek çok ilçesi gibi, 20. yüzyıl boyunca Anadolu’dan da yoğun göç almıştır.

Günümüzün çok renkliliğini oluşturan bu yapı içerisinde kendine yer bulan farklı inançların temsilcisi dini yapılar, işlek caddelerin ortasında karşınıza çıkan cennet gibi bahçeler, ünlü mimarların imzasını taşıyan apartmanlar, azınlık mutfaklarıyla harmanlanmış lezzetler, Şişli’yi keşfetmeyi keyifli ve şaşırtıcı kılan unsurlardır.

Önemli bir finans ve iş merkezi olan günümüz Şişlisi, bir yandan önemli alışveriş merkezi, lüks butik ve moda tasarım atölyelerine, bir yandan da büyük otellere ev sahipliği yapmaktadır. Şişli, aynı zamanda İstanbul’un önemli bir kültür sanat bölgesidir. Uluslararası kongre ve organizasyonların gerçekleştiği kongre merkezleri, büyük ölçekli konser ve etkinlik alanları, kentin önemli tiyatro salonları, kültür merkezleri ve sanat galerileri, ilçenin bu farklı yüzünün yansımalarıdır.

Batılılaşmanın ilk adımlarının atıldığı bölgelerden biri olan Şişli, İstanbul’un mimarlık tarihi açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bitişik nizam apartmanları, Art Nouveau ve Art Deco stilinde yapı cepheleri, kiliseleri, anıt mezarlarla şekillenen azınlıkların mezarlıkları, büyük ölçekli askeri yapıları, semtine adını veren Bomonti Bira Fabrikası, Tanzimat Dönemi’nin simge yapılarından Teşvikiye Camii, Cumhuriyet döneminin ilk anıtsal dini yapısı olan, Müslüman ve azınlık halkın ortak çabasıyla inşa edilen Şişli Camii, günümüzde sadece saat kulesi kalan, Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi olan Şişli Etfal Hastanesi,  Türkiye’nin ilk psikiyatri hastanesi olan Fransız Lape Hastanesi, bölgedeki yerleşimin çehresini değiştiren ve halen okul olarak hizmet veren Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Şişli Belediyesi logosunda da yer alan ve Türkiye’nin ilk ulusal anıtı olan Abide-i Hürriyet, bu önemin altını çizen başlıca yapılardır.

Tarihi binyıllara uzanan İstanbul şehrinin 19. yy. itibariyle gelişmeye başlayan alanı olan Şişli, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren şehrin kuzeydoğu gelişme yönünü belirlemiştir. İlk olarak 16. yy.da Rum denizcilerin yerleştirildiği Şişli’nin gelişimi, Tanzimat Fermanı ve beraberindeki yasal düzenlemeler, Dolmabahçe Sarayı’nın inşası, Galata bölgesindeki yoğunlaşma, Beyoğlu yangını, Osmanlı Sarayı’nın Yıldız’a taşınması, atlı tramvayın Pangaltı’ya ulaşması, elektrikli tramvay hattının açılışı, azınlıkların yerleşmesi ve lüks apartmanların inşası gibi kırılma noktaları ile yakından ilişkilidir.

İstanbul’un en geç gelişen merkezî ilçesi olan Şişli’deki gelişim ve dönüşüm bu anlamda baş döndürücü olarak nitelendirilebilir. 16. yy.da Rum denizcilerin yerleşim yeri olan ve Pera’da yaşayan Cenevizliler’in ahırlarının bulunduğu Tatavla, günümüzde kalabalık sokakları, bitişik nizam apartmanları ve dükkânları ile şehir merkezi haline gelen Kurtuluş semtidir.

18. yy.da padişahların av ve nişan talim alanı, günümüzde lüks mağazaların, dünya mutfağı servis eden restoranların ve şık butiklerin yer aldığı Nişantaşı’dır. 19. yy.da bağ ve bostanların yer aldığı geniş kırlık alanlar ise, günümüzde kentin en yoğun bölgelerinden biri olan Mecidiyeköy’dür.

Bu gelişim ve dönüşümün yansımalarını Şişli’yi gezerken, keşfederken görmek mümkün. İstanbul’un kalbinde yer alan Şişli’nin kapıları, sahip olduğu zengin kültürel mirası, çok renkliliği, lezzetleri, çok yönlü sanat hayatı, modaya yön veren butik ve mağazaları ile farklı ilgi ve zevk sahibi ziyaretçilerine, kent kâşiflerine her zaman açık.

"Şişli" Adının Kaynağı

Şişli adının kaynağı ile ilgili farklı söylentiler bulunmaktadır. Bunların ilki ve daha yaygın kabul görenine göre, bu adın kaynağı ‘Şişçilerin Konağı’na dayanmaktadır. Semtte şiş imalatçılığı ile uğraşan zengin bir aile yaşamaktadır ve ailenin konağı, hatta konağın bulunduğu bölge ‘Şişçilerin Konağı’ olarak anılmaktadır. Bölgenin adı, zamanla ‘Şişlilerin Konağı’ olarak değişmiş, günümüze de Şişli olarak gelmiştir.

Daha az itibar gören bir söylentiye göre, Şişli topoğrafik olarak Beyoğlu’na göre daha şişkince olduğundan önceleri Şişlik olarak anılan bölge adı, zamanla Şişli’ye dönüşmüştür.

Şişli'nin Konumu ve İdari Yapı

Şişli ilçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, İstanbul Boğazı’nın batısında, Boğaziçi-Haliç arasını dolduran Beyoğlu platosunun kuzey uzantısında bulunmaktadır. İlçe, doğuda Beşiktaş, kuzeyde ve batıda Kağıthane, güneyde Beyoğlu ilçeleriyle komşudur.

1950’li yıllarda yoğunlaşan göç ve ortaya çıkan yeni semtler, yeni şehir planlarının hazırlanması, bölgedeki idari yapıda da değişimleri beraberinde getirmiştir. Şişli, Beyoğlu’na bağlı bir bucak iken 1954 yılında ilçe olmuştur. Devam eden nüfus artışı ve Kağıthane bölgesinde yoğunlaşan sanayileşme sonucunda 1963’te Kağıthane’de belediye teşkilatı kurulmuştur ancak teşkilat 1981’de lağvedilmiştir. 70’li yıllara gelindiğinde, oluşan yeni semtlerde siteler kurulmaya başlanmış, bahçeli evler yerini apartmanlara bırakmıştır.

Bu dönemde Şişli, İstanbul’un önemli alışveriş merkezlerinden biri olmaya başlamıştır. 80’li yıllarda iş merkezlerinin de artmasıyla gelişimi süren Şişli, 1984 yılında belediye statüsüne kavuşmuştur. 1987 yılında Kağıthane, 2012 yılında ise Maslak ve Ayazağa mahallelerinin ayrılmasıyla ilçe bugünkü sınırlarına ulaşmıştır.

10,62 km2’lik yüzölçümüne sahip Şişli ilçesi, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Fulya, Feriköy, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, İnönü, İzzetpaşa, Kaptanpaşa, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla olmak üzere toplamda 25 mahalleden oluşmaktadır.